Skip to main content

Posts

Showing posts from January, 2009

ಆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳು……

ಕೊನೆಯ ಭಾಗ – ಜನನೀ ಜನ್ಮ ಭೂಮಿಶ್ಚ ಸ್ವರ್ಗಾದಪಿ ಗರೀಯಸಿ …. ವೀಕೆ೦ಡ್ ಟೂರ್ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಸೋಮವಾರ ಬ೦ದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಐದು ದಿನ , ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಅಷ್ಟೆ ಎ೦ದು ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕಚಾರ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರ೦ಭವಾಗಿತ್ತು . ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು . ನಾವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವ ದಿನ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದ೦ತೆ ಕ್ಲೈ೦ಟ್ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊ೦ಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು . ಆದರೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಒ೦ದೆರಡು ಗ೦ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿಬಿಡುತ್ತಿದ್ದೆವು . ನ೦ತರ ಕುರ್ಚಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವ , ಆಚೀಚೆ ನೋಡುತ್ತಾ ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹನ್ನೆರಡು ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಕಾಯಕ ಮು೦ದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು . ಕೆಲಸ ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿಬಿಟ್ಟರೆ ನ೦ತರ ಬೋರಾಗುತ್ತದೆ ಎ೦ದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು ; ಮಗು ಚಾಕಲೇಟ್ ಬೇಗ ಖಾಲಿಯಾಗಬಹುದು ಎ೦ದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಿನ್ನುವ೦ತೆ . ಆಫೀಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದರೂ ತಿನಿಸು ತ೦ದಿದ್ದರೆ ತಮ್ಮ ಡೆಸ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಣಿಸುವ೦ತೆ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ . ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮಗೆ ಬಿಡುವಾದಾಗ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ . ನಾವು ಹೋದ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಬ್ಬಾಕೆ ಕೇಕ್ ಮತ್ತು ಚಾಕಲೇಟ್ ತ೦ದಿಟ್ಟಿದ್ದರು . ಸ೦ಜೆಯವರೆಗ