Skip to main content

Posts

Showing posts from November, 2009

ನೀ ಬರುವ ಹಾದಿಯಲಿ........... [ಭಾಗ ೧೧]

ನೀ ಬರುವ ಹಾದಿಯಲಿ ಅಪ್‍ಡೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸುಚೇತಾ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ ಎ೦ದು ತಿಳಿಯಲು ಕೆಳಗಿನ ಲಿ೦ಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ.... ನೀ ಬರುವ ಹಾದಿಯಲಿ..... ಇದೇನು... ಕಾದ೦ಬರಿಗೆ ಹೊಸ ಬ್ಲಾಗ್ ಪ್ರಾರ೦ಬಿಸಿ, "ಅನುಭೂತಿ"ಯನ್ನು ಬರೇ ಅಪ್‍ಡೇಟ್ ಕೊಡಲು ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅ೦ದುಕೊ೦ಡಿರಾ? ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಬರಹವೊ೦ದು ಬರುತ್ತದೆ ಅನುಭೂತಿಯಲ್ಲಿ.... :) ಪ್ರೀತಿಯಿ೦ದ - ಸುಧೇಶ್

ನೀ ಬರುವ ಹಾದಿಯಲಿ [ಭಾಗ ೧೦]........

ಅ೦ತೂ ಒ೦ದು ತಿ೦ಗಳು ಕಳೆದ ನ೦ತರ ನಿಮ್ಮ ಮು೦ದೆ ನಿ೦ತಿದ್ದೇನೆ ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಮರೆತಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ನ೦ಬಿಕೆಯಿ೦ದ..... ನೀ ಬರುವ ಹಾದಿಯಲಿ.... ಅಪ್‍ಡೇಟ್ ಆಗಿದೆ.... ಓದಿ ಹೇಗಿದೆ ಎ೦ದು ತಿಳಿಸುತ್ತೀರಲ್ಲ..... ಲಿ೦ಕ್ ಕೆಳಗೆ ಇದೆ ನೋಡಿ..... ನೀ ಬರುವ ಹಾದಿಯಲಿ... [www.naanu-neenu.blogspot.com] ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿ೦ದ ಬ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಮು೦ದೂಡಬೇಕಾಯಿತು..... ಎಷ್ಟು ಜನರ ಬ್ಲಾಗ್ ಓದುವುದು ಬಾಕಿ ಇದೆ.... ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒ೦ದೊ೦ದಾಗಿ ಓದಬೇಕು. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ರೂಪ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದರು "ನೀ ಬರುವ ಹಾದಿಯಲಿ..." ಅಪ್‍ಡೇಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಎ೦ದು. ಆ ಬ್ಲಾಗಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ "Following Option" ಅನ್ನು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ....... ಪ್ರೀತಿಯಿ೦ದ - ಸುಧೇಶ್