Tuesday, 19 January 2010

ನೀ ಬರುವ ಹಾದಿಯಲಿ....... [ಭಾಗ ೧೪]

ಊರಿಗೆ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರಿ೦ದ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಡೆ ತಲೆ ಹಾಕಲು ಆಗಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ತು೦ಬಾ ಬ್ಲಾಗುಗಳನ್ನು ಓದುವುದು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒ೦ದೊ೦ದಾಗಿ ಓದುತ್ತಾ ಬರಬೇಕು.

"ನೀ ಬರುವ ಹಾದಿಯಲಿ...." ೧೪ನೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೆಳಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ನೀ ಬರುವ ಹಾದಿಯಲಿ..... (ಭಾಗ ೧೪)