Friday, 16 April 2010

ನೀ ಬರುವ ಹಾದಿಯಲಿ ಮತ್ತು ತೇಜಕ್ಕನಿಗೊ೦ದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್.....

ಕೆಳಗಿನ ಲಿ೦ಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ....
ನೀ ಬರುವ ಹಾದಿಯಲಿ.....

Sunday, 4 April 2010

ನೀ ಬರುವ ಹಾದಿಯಲಿ.........

ಮು೦ಬಯಿಯಲಿ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ನೂ ಬ೦ದಿಲ್ಲ.
ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. :) ಹಾಗಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಬರೆದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ತಡವಾಗಿ ಬರೆದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ :)
ನೀ ಬರುವ ಹಾದಿಯಲಿ......... [ಭಾಗ ೧೭]