Sunday, 4 April 2010

ನೀ ಬರುವ ಹಾದಿಯಲಿ.........

ಮು೦ಬಯಿಯಲಿ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ನೂ ಬ೦ದಿಲ್ಲ.
ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. :) ಹಾಗಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಬರೆದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ತಡವಾಗಿ ಬರೆದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ :)
ನೀ ಬರುವ ಹಾದಿಯಲಿ......... [ಭಾಗ ೧೭]

2 comments:

Yogish said...

Hi sudesh..

Try to write as soon as possible.. I am eagerly waiting for your next episode..

Good luck...

ಸುಧೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ said...

hi Yogish...

Cool! You entered blogger world!

write something soon :)

thanks for the comment.